Blog

 

Get to know all the insights
of telecom data science

Wat is alarmmoeheid?

Alarmmoeheid treedt op wanneer technici of professionals worden blootgesteld aan een overmaat aan alarmen in hun werkomgeving. Stelt u zich eens voor dat u honderden of zelfs duizenden meldingen en alarmen per dag krijgt. Door de buitensporige hoeveelheid informatie...

What is alarm fatigue?

What is alarm fatigue?

Alarm fatigue occurs when engineers or professionals are exposed to an excess of alarms in their work environment. Imagine getting up to hundreds or even thousands of notifications and alarms per day. Due to the excessive amount of information you have to process all...