Voorwaarden en condities

Onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant onder nummer 1808093.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden (PDF).