Wat is alarmmoeheid?


Alarmmoeheid treedt op wanneer technici of professionals worden blootgesteld aan een overmaat aan alarmen in hun werkomgeving. Stelt u zich eens voor dat u honderden of zelfs duizenden meldingen en alarmen per dag krijgt. Door de buitensporige hoeveelheid informatie die je steeds moet verwerken, raak je ongevoelig voor deze alarmen. Dit wordt ook wel alertmoeheid of notificatiemoeheid genoemd.

In de huidige maatschappij hebben we te maken met belangrijke ontwikkelingen zoals IoT of 5G die zorgen voor een exponentiële toename van data. In veel gevallen is dit een uitstekende ontwikkeling die bedrijven in staat stelt beter te presteren door hun kennis en besluitvorming te vergroten met data-inzichten zoals prestaties, trends en misschien zelfs voorspellingen.

Belangrijk om in gedachten te houden is dat de snelle toename van gegevens leidt tot een snelle toename van alarmmeldingen. Deze toename houdt rechtstreeks verband met het toenemende risico van alarmmoeheid. Deze ontwikkeling kan negatieve gevolgen voor u hebben. U wilt immers niet ongevoelig worden voor de alarmen die er werkelijk toe doen. De kans is groot dat u bekend bent met het verhaal van de jongen die wolf riep. Als u dit verhaal toepast op alarmen, wilt u niet zo ongevoelig worden voor alarmen dat u er niet op reageert als er een alarm is dat er echt toe doet. Gelukkig zijn er een aantal manieren om alarmmoeheid te voorkomen.

5 oplossingen om alarmmoeheid te voorkomen

Als bedrijf met expertise in dataverzameling, dataverwerking en helemaal tot dashboarding, weten wij wat alarmmoeheid veroorzaakt. We merkten dat onze klanten dit probleem in een alarmerend tempo ondervonden, en hebben onze TripAiku software-oplossing ontwikkeld om onze klanten te helpen alarmmoeheid te voorkomen. We zullen 5 oplossingen uitleggen hoe u alarmmoeheid kunt voorkomen.

1. Using advanced prioritization

Als het gaat om alarmmonitoring en de meldingen die u te zien krijgt, is het essentieel dat u zich kunt concentreren op de alarmen die er het meest toe doen. Wij hebben onze TripAiku-motor ontwikkeld met een geavanceerd tweetraps weegalgoritme om ervoor te zorgen dat u de belangrijkste alarmen te zien krijgt. Hierdoor kunt u veel tijd besparen doordat u zich kunt concentreren op de alarmen die er echt toe doen en geen tijd hoeft te verspillen aan irrelevante alarmen. Regels kunnen vooraf worden gedefinieerd en achteraf worden aangepast om ervoor te zorgen dat de juiste persoon de juiste meldingen krijgt. Dit verhoogt de workflow, vermindert stress en voorkomt alarmmoeheid.

2. Alarm clustering

Wanneer u veel afzonderlijke meldingen hebt, kan het in korte tijd overweldigend worden. Door de verschillende gegevensbronnen op intelligente wijze te combineren met alarmclusteringstechnologie, krijgt u meer overzicht omdat herhalende alarmen en gerelateerde alarmen allemaal worden geclusterd tot slechts één melding. TripAiku is in staat deze te clusteren, waardoor het totale aantal meldingen afneemt en u een beter overzicht krijgt.

3. Automatisch sluiten van tickets

Bij het werken met netwerken worden grote hoeveelheden gegevens gegenereerd en opgeslagen. De gegenereerde gegevens worden vervolgens omgezet in waarschuwingsberichten. Wanneer er voortdurend meldingen of tickets worden aangemaakt, neemt het totale aantal daarvan toe. Terwijl prioritering en clustering u helpen om uw tijd meer te richten op de belangrijke meldingen, is het automatisch sluiten van tickets belangrijk om te implementeren om tijd te besparen. Zodra een melding niet meer relevant is omdat deze is opgelost of de melding inmiddels is verouderd, ruimt een geavanceerd auto-close mechanisme de restjes voor u op. Dit vermindert het totale aantal meldingen in uw workflow management systeem, waardoor u meer overzicht krijgt en de kans verder afneemt dat u uw tijd besteedt aan verouderde tickets of meldingen. Onze TripAiku engine heeft auto-closing van tickets geïntegreerd om u te helpen de meldingen op te ruimen.

4. Multi-vendor integratie

Als uw netwerk bestaat uit gegevensgenererende hardware van meerdere leveranciers, is de kans groot dat u ze niet altijd allemaal in één dashboard of overzicht kunt integreren. Naast het verminderen van uw overzicht van gebeurtenissen en alarmen door het niet bieden van één enkel glas (een uniforme weergave die gegevens uit meerdere bronnen presenteert), kost het meer tijd omdat u moet schakelen of kijken naar meerdere onafhankelijke dashboards. Alarmmoeheid wordt verminderd door alle gebeurtenissen in één overzicht te integreren, zodat u zich kunt concentreren op de belangrijke gebeurtenissen – ongeacht van welke bron deze afkomstig zijn. Dit zorgt ervoor dat u niet meerdere tabbladen of apps open hoeft te houden op hetzelfde moment en maakt het mogelijk om alarmen te combineren in slechts een enkel type melding. Dit is nog een voorbeeld van hoe TripAiku u kan helpen bij het voorkomen van alarmmoeheid.

5. Verbetering van uw workflowbeheerssystemen

Workflow management systemen zijn effectief in wat ze doen – het beheren van de workflows. Als het gaat om het monitoren van alarmen en notificaties veroorzaakt door gegevens uit bijvoorbeeld netwerken, zou u veel baat hebben bij het gebruik van enhancement engines zoals TripAiku. Vanwege de open-source bouw van TripAiku, kunnen we het integreren met uw bestaande workflow management systeem om uw totale prestaties te verbeteren en alarmmoeheid te voorkomen.

Als u nog vragen heeft over alarmmoeheid of TripAiku, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij organiseren een Webinar over netwerkmonitoring waarin ook het onderwerp alarmmoeheid aan bod komt op 18 mei.

Any questions?

We are happy to help.

Recent articles