Data Analytics Maturity Model

Om te groeien en verbeteren moet je weten waar je staat en waar je heen wilt.
Hendrikx ITC heeft daarvoor een Maturity Model dat het data gebruik in een bedrijf in kaart brengt.

Met dit model geven wij inzicht in de huidige situatie, zetten we een koers uit voor het efficiënter, doeltreffender en productiever gebruik van uw data en wordt er ook ruim baan gemaakt voor de toepassing van Data Science en AI.

Data Analytics Maturity Model

Level 1 Descriptive

In dit level is de data alleen beschrijvend. De data vertelt wat de situatie is of was.
Denk hierbij aan een banksaldo, meetinformatie, of performance overzichten.

Level 2 Diagnostic

De data geeft ook diagnostische informatie, dat wil zeggen dat de data ook iets verteld over hoe de data tot stand is gekomen en waarom bepaalde waardes zijn wat ze zijn. Ook wordt de data meer in perspectief geplaatst.

Level 3 Predictive

De data geeft voorspellende informatie. Dit kan enigszins eenvoudig op basis van trendanalyse, maar het wordt pas echt interessant als we bijvoorbeeld Machine Learning inzetten om patronen te vinden. Onze data vertelt ons wat de toekomst wordt en stelt ons in staat beter gefundeerde beslissingen of aanpassingen te maken.
Denk aan een algoritme dat ons vertelt hoeveel auto’s er volgende maand met pech langs de weg komen te staan.

Level 4 Prescriptive

De data schrijft ons voor wat er moet gebeuren om te optimaliseren of een bepaald doel te bereiken. We dompelen ons hier al diep onder in de AI en Machine Learning.
Denk aan capaciteitsuitbreiding en configuratie aanpassing om congestie op een productielijn tegen te gaan.

Level 5 Autonomous

Voor velen nog ver weg, maar dit is het ultieme doel van Data Science. Uw systeem past zichzelf aan om zo optimaal mogelijk te presteren, zonder tussenkomst van operators, engineers of management.
Denk hier aan SON (zelf-optimaliserende Netwerken) en zelf configurerende systemen/productielijnen, maar ook automatisch voorraadbeheer.

Level 1 en 2 kijken vooral naar wat er nu is en in het verleden was en zijn daarmee reactieve levels. Level 3 en 4 geven input over de toekomst zodat er op voorhand bijgestuurd kan worden en zijn de proactieve levels. In level 5 wordt geautomatiseerd bijgestuurd dus is geen actie meer nodig.
Uiteraard kunnen onderdelen uit hetzelfde proces zich in verschillende levels bevinden.

Tot slot

Voor een level upgrade is het van belang dat de basis in orde is. Ook hier geldt: Hoe beter het fundament, des te sterker staat het huis. Incorrecte verwerking van de ruwe data kan behoorlijk vervuilend werken op de nauwkeurigheid van de uitkomsten op hogere levels.

Met haar jarenlange ervaring kan Hendrikx ITC begeleiden in het optimaliseren en automatiseren van de dataverwerking zodat data maximaal, duurzaam en efficiënt wordt omgezet naar waarde.